Chinese (Simplified)EnglishVietnamese

Business Model Canvas 101: Mô Hình Kinh Doanh Thực Chiến

Mô hình kinh doanh (Business Model Canvas) được thiết kế bởi Alexander OsterwalderYves Pigneur, cung cấp một cách chiến lược và hiệu quả để hiểu doanh nghiệp của bạn. Business Model Canvas chứa 9 khối: điền vào mỗi khối bằng cách sử dụng giấy dán, liên kết, bản vẽ tay, hình ảnh và video. Cộng tác với nhóm của bạn để tìm ra cách giải thích và hình dung tốt hơn về doanh nghiệp của bạn.

 

Mô hình kinh doanh (BMC) là gì?

Business Model Canvas là một công cụ chiến lược được sử dụng để phát triển hoặc hiển thị một cách trực quan mô hình kinh doanh. BMC giúp xác định và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh chính và mối quan hệ của chúng với đề xuất giá trị của bạn.

Cách tạo Business Model Canvas: 9 yếu tố chính
Canvas cung cấp cho bạn chín yếu tố kinh doanh chính để minh họa, tóm tắt và theo dõi. 9 khối của BCM là:

1. Key partners (Đối tác chính)
Liệt kê các quan hệ đối tác chính mà doanh nghiệp của bạn tận dụng hoặc dựa vào để thành công. Bao gồm các nguồn lực hoặc giá trị mà doanh nghiệp của bạn nhận được từ các mối quan hệ đối tác này.

2. Key activities (Các hoạt động chính)
Tóm tắt các hoạt động chính cho phép doanh nghiệp của bạn cung cấp dịch vụ và thực hiện đề xuất giá trị của bạn.

3. Key resources (Nguồn lực chính)
Liệt kê các nguồn lực chính mà doanh nghiệp của bạn dựa vào hoặc sử dụng để vận hành và cung cấp dịch vụ.

4. Key propositions (Các đề xuất chính)
Tóm tắt các đề xuất giá trị khác nhau giúp doanh nghiệp của bạn khác biệt với đối thủ cạnh tranh.

5. Customer relationships (Các mối quan hệ khách hàng)
Xác định và mô tả các mối quan hệ chính mà bạn có với khách hàng, bao gồm cách bạn tương tác với đối tượng này, các tương tác này khác nhau như thế nào giữa các loại khách hàng, nhu cầu của khách hàng khác nhau và mức độ hỗ trợ mà các khách hàng khác nhau nhận được.

6. Channels (Kênh)
Chi tiết cách tiếp cận khách hàng của bạn, cách dịch vụ của bạn được cung cấp, các kênh phân phối khác nhau và cách đề xuất giá trị của bạn được phân phối.

7. Customer segments (Phân khúc khách hàng)
Xác định tính cách khách hàng lý tưởng mà đề xuất giá trị của bạn nhằm mang lại lợi ích, sau đó mô tả sự khác biệt chính giữa các phân đoạn này và các bước tiềm năng trong hành trình của khách hàng.

8. Cost structure (Cơ cấu chi phí)
Xác định các chi phí chính liên quan đến việc vận hành doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ của bạn, sau đó nêu chi tiết mối quan hệ giữa các chi phí này và các chức năng kinh doanh khác.

9. Revenue streams (Dòng doanh thu)
Mô tả cách doanh nghiệp của bạn tạo ra doanh thu thông qua việc cung cấp đề xuất giá trị của bạn.

 

Khi nào bạn tạo và sử dụng Business Model Canvas?

Business Model Canvas không nhằm phục vụ cho một kế hoạch kinh doanh. Thay vào đó, BMC được sử dụng để tóm tắt và minh họa trực quan thông tin quan trọng nhất của mô hình kinh doanh và để cung cấp sự rõ ràng liên tục tập trung.

Khung này thích hợp để minh họa các mô hình kinh doanh hiện có, bất kể doanh nghiệp mới hay không. BMC cũng thích hợp để hình dung các mô hình kinh doanh mới cho các công ty khởi nghiệp, vì nó giúp tổ chức và hợp nhất các ý tưởng xung quanh các chức năng chính của bạn. Hãy nhớ rằng Business Model Canvas nên được xem xét định kỳ, vì tất cả các yếu tố được liệt kê có thể thay đổi theo thời gian.

 

5 lợi ích của việc sử dụng canvas mô hình kinh doanh

1. Cung cấp cấu trúc cho ý tưởng
Business Model Canvas cực kỳ hữu ích trong việc cấu trúc mô hình kinh doanh của bạn một cách trực quan. Điều này giúp ích ở các giai đoạn khác nhau trong việc xác định mô hình kinh doanh của bạn. Nhiều người thấy dễ dàng hình dung mô hình kinh doanh hơn bằng một chế độ xem đơn giản.

2. Tập trung vào đề xuất giá trị của bạn
Có thể dễ dàng bị phân tâm bởi tất cả các yếu tố khác nhau liên quan đến việc điều hành một doanh nghiệp. Đề xuất giá trị là trọng tâm của toàn bộ Mô hình kinh doanh, vì vậy bạn có thể liên tục tập trung vào lý do tại sao doanh nghiệp của bạn tồn tại. Bạn nên sử dụng đề xuất giá trị của mình như một ngôi sao dẫn đường để cung cấp cho bạn phương hướng khi bạn điền vào tất cả các phần khác của canvas.

3. Hoàn thành nhanh chóng
Cho dù mô hình kinh doanh của bạn có được xác định rõ ràng hay không hay bạn đang thử nghiệm các mô hình kinh doanh khác nhau, BMC có thể được hoàn thành nhanh chóng và giúp bạn tạo ra các ý tưởng kinh doanh mới. Điều này cho phép phản hồi nhanh hơn, ý tưởng nhanh hơn và lặp lại nhanh hơn.

4. Cung cấp một cái nhìn tổng thể về doanh nghiệp của bạn
Với Mô hình Kinh doanh, bạn có thể thấy tất cả các yếu tố của doanh nghiệp mình có mối quan hệ với nhau như thế nào và thông báo hoặc ảnh hưởng lẫn nhau. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách doanh nghiệp của bạn hoạt động như một hệ thống hoặc hệ sinh thái.

5. Cung cấp cho bạn một tài liệu trung tâm để chia sẻ ra bên ngoài
Sau khi điền vào Business Model Canvas, bạn có thể chia sẻ rộng rãi, nhận phản hồi và thực hiện bất kỳ cập nhật nào cần thiết. Vì cách trình bày trực quan dễ nắm bắt và dễ hiểu, các nhóm, các bên liên quan, cố vấn và đối tác nên thấy khung cảnh tương đối đơn giản và dễ hiểu.

 

Đọc thêm: https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas