Categories
Blogs Knowledge

Fishbone Diagram: Công Cụ Phân Tích Nguyên Nhân Và Giải Pháp Cho Các Vấn Đề

Thông thường khi xảy ra một vấn đề thì nguyên nhân thường được đổ lỗi lòng vòng. Điều này gây ra sự mẫu thuẫn trong nội bộ, cũng như sự thiếu trung thực, đổ lỗi lẫn cho nhau dẫn tới việc giao tiếp giữa các bên thất bại ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh hoặc dự án có thể bị đổ vỡ. Cách tốt nhất giải quyết việc này là cần xác định được nguyên nhân cốt lõi (root cause) của vấn đề thay vì chỉ quan sát bề ngoài của vấn đề (mà chúng ta gọi là hiện tượng).

Biểu đồ xương cá hay còn gọi là biểu đồ nhân quả, trong tiếng Anh là fishbone diagram.

Biểu đồ xương cá là loại biểu đồ được thiết kế để nhận biết những mối quan hệ nguyên nhân và kết quả.

Điều này được thực hiện bằng việc hướng dẫn người sử dụng thông qua một loạt các bước theo một cách có hệ thống để nhận biết những nguyên nhân thực tế hoặc tiềm ẩn mà có thể tạo ra một kết quả (đó có thể là một vấn đề khó khăn hoặc một cơ hội cải tiến).

Lịch sử

– Biểu đồ xương cá ( fishbone diagram ) hay biểu đồ nguyên nhân – kết quả có tên gốc là phương pháp Ishikawa là 1 phương pháp nhằm nhận diện vấn đề và đưa ra giải pháp trong quản lý, lãnh đạo.

– Được ông Kaoru Ishikawa đưa ra vào những năm 1960. Ông là người tiên phong về quản lý chất lượng tại nhà máy đóng tầu Kawasaki và được xem là người có công với quản lý hiện tại.

Biểu đồ xương cá được ông Kaoru Ishikawa đưa ra vào những năm 1960. Ông là người tiên phong về quản lí chất lượng tại nhà máy đóng tầu Kawasaki và được xem là người có công với quản lí hiện tại. Vì thế, biểu đồ này còn được gọi là biểu đồ Ishikawa.

Sở dĩ, biểu đồ này được gọi là biểu đồ xương cá, bởi vì hình dạng của nó giống hình xương cá. Xương trung tâm là xương sống, sau đó đến xương lớn, xương vừa và xương nhỏ (hạng mục lớn, hạng mục vừa, hạng mục nhỏ…), được vẽ để nối nguyên nhân và kết quả. Do đó, phải sắp xếp các yếu tố liên quan một cách có hệ thống để vẽ biểu đồ nhân quả.

Cách thức mang tính hệ thống và có cơ cấu này người ta gọi là Root Cause Analysis. Có nhiều công cụ ứng dụng để phát triển Root Cause Analysis thì cách phổ biến nhất được nhiều công ty sử dụng là mô hình 5 TẠI SAO ? (5 WHY?) của công ty TOYOTA. Cơ bản công cụ này được hiểu là việc sử dụng câu hỏi TẠI SAO nhiều lần cho đến khi tìm ra được yếu tố cốt lõi nhất (atomic-yếu tố hạt nhân) nhưng phải đảm bảo có thể xử lý được (actionable). Để mô hình hóa quy trình “5-WHY?” người ta áp dụng mô hình xương cá (Fishbone Diagram hay Ishikawa diagram ).

Biểu đồ xương cá là gì?

– Được xem là 1 trong 7 công cụ cơ bản của Quản lý chất lượng, bao gồm Histogram, ParetoChar, checksheet, control chart, Flowchart và scatter diagram.

– Nó được gọi là xương cá vì biểu đồ này có hình dạng giống xương cá.

Mục đích

– Phân tích biểu đồ nhân quả giúp tổ chức hình dung xuyên suốt những nguyên nhân của một vấn đề, nó có thể bao gồm cả những nguyên nhân gốc rễ mà không phải chỉ là các hiện tượng.

– Phát triển các kế hoạch để xác nhận rằng những nguyên nhân tiềm ẩn là những nguyên nhân thực sự.

– Cung cấp cấu trúc cho nỗ lực xác định nguyên nhân.

– Khi có nhu cầu tìm hiểu một vấn đề để xác định nguyên nhân gốc rễ.

– Khi muốn tìm hiểu tất cả các lí do có thể có tại sao một tiến trình giải quyết vấn đề gặp những khó khăn hoặc những thất bại.

– Khi có nhu cầu nhận diện các lĩnh vực thu thập thông tin.

– Khi muốn tìm hiểu lí do một tiến trình không đưa đến những kết quả mong muốn.

Các bước tạo một Biểu đồ xương cá

Bước 1Xác định vấn đề: ghi lại chính xác vấn đề một cách chi tiết ( áp dụng 5w: what, who, when, where, how). Viết vấn đề vào ô bên phải tờ giấy. Sau đó kẻ một đường ngang, chia giấy của bạn ra làm 2. Lúc này bạn đã có “đầu & xương sống” của con cá trong sơ đồ xương cá.

Bước 2Xác định các nhân tố ảnh hưởng: ứng với mỗi nhân tố, vẽ một nhánh “xương sườn”. Cố gắng liệt kê càng nhiều nhân tố càng tốt, ví dụ hệ thống, cơ sở vật chất, máy móc, nguyên liệu, yếu tố bên ngoài ..v..v… Nếu bạn có 1 nhóm để xử lý vấn đề thì đây là lúc cần áp dụng các kỹ thuật brainstorming.

Bước 3Tìm ra nguyên nhân có thể có, thuộc về từng nhân tố (đã tìm ra trong bước 2), ứng với mỗi nguyên nhân, lại vẽ một “nhánh xương con”. Nếu nguyên nhân của bạn quá phức tạp, có thể chia nhỏ nó thành nhiều cấp.

Bước 4Phân tích sơ đồ: sơ đồ đã xây dựng là một danh sách đầy đủ các nguyên nhân có thể xảy ra, bạn có thể kiểm tra, khảo sát, đo lường .v..v.. để xác định đâu là các nguyên nhân chính rồi từ có có những kế hoạch cụ thể để sửa chữa.

Công ty Toyota đã phổ biến một khái niệm phân loại là 6Ms. Nó bao gồm quản lý và bảo trì cùng với các danh mục được đề cập dưới đây là 6 loại phân tích chung là:

Six general categories of analysis

1. Man

2. Machine

3. Material

4. Method

5. Measurement

6. Mother Nature/ Milieu (Environment)

Một số ngành công nghiệp tiếp thị sử dụng các danh mục 7Ps:

1. Product

2. Price

3. Place

4. Promotion

5. People

6. Positioning

7. Packaging

Thảo luận về biểu đồ cuối cùng

– Khi giải thích một biểu đồ nhân quả, nhiệm vụ chính của tổ chức là kiểm tra sự hoàn thành hay tính đầy đủ của biểu đồ. Để làm tốt điều này, chúng ta có thể xem xét những điểm sau:

+ Chắc chắn rằng những câu hỏi theo dạng 4W’s và 5M’s hoặc 5P’s đã được áp dụng cho tác động hoặc hiện tượng.

+ Thông thường, mỗi một nhánh chính của biểu đồ sẽ được thêm vào ít nhất từ 3 đến 4 nhánh nhỏ.

+ Xác minh lại rằng nguyên nhân ở cuối của mỗi chuỗi nhân quả là một nguyên nhân gốc rễ tiềm ẩn bằng cách kiểm tra tính logic trong mối quan hệ nhân quả, thông qua tất cả các nguyên nhân trung gian tới tác động cuối cùng.

– Biểu đồ nhân quả quan trọng ở chỗ, nó phân biệt giữa giả định và thực tế. Biểu đồ nhân quả thể hiện những giả định, chi khi những giả định này được kiểm tra với số liệu chúng ta mới có thể chứng minh được các nguyên nhân của hiện tượng đã quan sát thấy.

– Gợi mở ra các hiện tượng vượt ra ngoài giới hạn giúp tổ chức trong việc phát hiện các nguyên nhân gốc rễ tiềm tàng.

– Xác định những nguyên nhân mà tổ chức cho rằng đây là những nguyên nhân then chốt nhất cho sự điều tra tiếp theo. Đồng thời, đánh dấu các nguyên nhân đó lại.

– Làm sáng tỏ các nguyên nhân gốc rễ bằng một hoặc nhiều các cách sau:

+ Tìm các nguyên nhân mà xuất hiện lặp đi lặp lại tại các nhánh xương nguyên nhân chính.

+ Tập hợp dữ liệu thông qua các checksheet hoặc những dạng khác để xác định mối quan hệ thường xuyên của các nguyên nhân khác nhau.

Các vấn đề cần chú ý khi sử dụng Fishbone diagram

– Để làm được một biểu đồ xương cá hiệu quả không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, có thể nói rằng, những ai thành công trong giải quyết vấn đề kiểm soát chất lượng là những người thành công trong việc tạo ra một biểu đồ nhân quả hữu ích.

– Khi mối quan hệ giữa nguyên nhân gốc rễ và tác động đã được xác định, để hiểu được độ mạnh của mối quan hệ nhân quả này cần sử dụng các số liệu khách quan. Khi đó, đặc tính và các yếu tố có tính nguyên nhân cần được đo lường. Nếu không thể đo lường chúng, tổ chức cần cố gắng làm chúng có thể đo lường được hoặc tìm những đặc tính thay thế phù hợp.

– Sự kiểm tra các yếu tố dựa trên những kinh nghiệm và kỹ năng của các thành viên trong nhóm là rất quan trọng, nhưng lại rất nguy hiểm để đưa ra những quyết định có tầm quan trọng thông qua sự nhận thức chủ quan hoặc mang tính cảm giác. Bởi vậy, việc xác định tầm quan trọng cho các yếu tố phải bằng cách sử dụng các dữ liệu khách quan bao gồm cả tính khoa học và logic.

– Tổ chức có thể sử dụng biểu đồ nhân quả như một dạng văn bản. Văn bản này sẽ được cập nhật song song với việc tổ chức thu thập dữ liệu hoặc thử nghiệm các giải pháp khác nhau nhằm giải quyết vấn đề.

 

Categories
Blogs Business

Business Model Canvas 101: Mô Hình Kinh Doanh Thực Chiến

Mô hình kinh doanh (Business Model Canvas) được thiết kế bởi Alexander OsterwalderYves Pigneur, cung cấp một cách chiến lược và hiệu quả để hiểu doanh nghiệp của bạn. Business Model Canvas chứa 9 khối: điền vào mỗi khối bằng cách sử dụng giấy dán, liên kết, bản vẽ tay, hình ảnh và video. Cộng tác với nhóm của bạn để tìm ra cách giải thích và hình dung tốt hơn về doanh nghiệp của bạn.

 

Mô hình kinh doanh (BMC) là gì?

Business Model Canvas là một công cụ chiến lược được sử dụng để phát triển hoặc hiển thị một cách trực quan mô hình kinh doanh. BMC giúp xác định và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh chính và mối quan hệ của chúng với đề xuất giá trị của bạn.

Cách tạo Business Model Canvas: 9 yếu tố chính
Canvas cung cấp cho bạn chín yếu tố kinh doanh chính để minh họa, tóm tắt và theo dõi. 9 khối của BCM là:

1. Key partners (Đối tác chính)
Liệt kê các quan hệ đối tác chính mà doanh nghiệp của bạn tận dụng hoặc dựa vào để thành công. Bao gồm các nguồn lực hoặc giá trị mà doanh nghiệp của bạn nhận được từ các mối quan hệ đối tác này.

2. Key activities (Các hoạt động chính)
Tóm tắt các hoạt động chính cho phép doanh nghiệp của bạn cung cấp dịch vụ và thực hiện đề xuất giá trị của bạn.

3. Key resources (Nguồn lực chính)
Liệt kê các nguồn lực chính mà doanh nghiệp của bạn dựa vào hoặc sử dụng để vận hành và cung cấp dịch vụ.

4. Key propositions (Các đề xuất chính)
Tóm tắt các đề xuất giá trị khác nhau giúp doanh nghiệp của bạn khác biệt với đối thủ cạnh tranh.

5. Customer relationships (Các mối quan hệ khách hàng)
Xác định và mô tả các mối quan hệ chính mà bạn có với khách hàng, bao gồm cách bạn tương tác với đối tượng này, các tương tác này khác nhau như thế nào giữa các loại khách hàng, nhu cầu của khách hàng khác nhau và mức độ hỗ trợ mà các khách hàng khác nhau nhận được.

6. Channels (Kênh)
Chi tiết cách tiếp cận khách hàng của bạn, cách dịch vụ của bạn được cung cấp, các kênh phân phối khác nhau và cách đề xuất giá trị của bạn được phân phối.

7. Customer segments (Phân khúc khách hàng)
Xác định tính cách khách hàng lý tưởng mà đề xuất giá trị của bạn nhằm mang lại lợi ích, sau đó mô tả sự khác biệt chính giữa các phân đoạn này và các bước tiềm năng trong hành trình của khách hàng.

8. Cost structure (Cơ cấu chi phí)
Xác định các chi phí chính liên quan đến việc vận hành doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ của bạn, sau đó nêu chi tiết mối quan hệ giữa các chi phí này và các chức năng kinh doanh khác.

9. Revenue streams (Dòng doanh thu)
Mô tả cách doanh nghiệp của bạn tạo ra doanh thu thông qua việc cung cấp đề xuất giá trị của bạn.

 

Khi nào bạn tạo và sử dụng Business Model Canvas?

Business Model Canvas không nhằm phục vụ cho một kế hoạch kinh doanh. Thay vào đó, BMC được sử dụng để tóm tắt và minh họa trực quan thông tin quan trọng nhất của mô hình kinh doanh và để cung cấp sự rõ ràng liên tục tập trung.

Khung này thích hợp để minh họa các mô hình kinh doanh hiện có, bất kể doanh nghiệp mới hay không. BMC cũng thích hợp để hình dung các mô hình kinh doanh mới cho các công ty khởi nghiệp, vì nó giúp tổ chức và hợp nhất các ý tưởng xung quanh các chức năng chính của bạn. Hãy nhớ rằng Business Model Canvas nên được xem xét định kỳ, vì tất cả các yếu tố được liệt kê có thể thay đổi theo thời gian.

 

5 lợi ích của việc sử dụng canvas mô hình kinh doanh

1. Cung cấp cấu trúc cho ý tưởng
Business Model Canvas cực kỳ hữu ích trong việc cấu trúc mô hình kinh doanh của bạn một cách trực quan. Điều này giúp ích ở các giai đoạn khác nhau trong việc xác định mô hình kinh doanh của bạn. Nhiều người thấy dễ dàng hình dung mô hình kinh doanh hơn bằng một chế độ xem đơn giản.

2. Tập trung vào đề xuất giá trị của bạn
Có thể dễ dàng bị phân tâm bởi tất cả các yếu tố khác nhau liên quan đến việc điều hành một doanh nghiệp. Đề xuất giá trị là trọng tâm của toàn bộ Mô hình kinh doanh, vì vậy bạn có thể liên tục tập trung vào lý do tại sao doanh nghiệp của bạn tồn tại. Bạn nên sử dụng đề xuất giá trị của mình như một ngôi sao dẫn đường để cung cấp cho bạn phương hướng khi bạn điền vào tất cả các phần khác của canvas.

3. Hoàn thành nhanh chóng
Cho dù mô hình kinh doanh của bạn có được xác định rõ ràng hay không hay bạn đang thử nghiệm các mô hình kinh doanh khác nhau, BMC có thể được hoàn thành nhanh chóng và giúp bạn tạo ra các ý tưởng kinh doanh mới. Điều này cho phép phản hồi nhanh hơn, ý tưởng nhanh hơn và lặp lại nhanh hơn.

4. Cung cấp một cái nhìn tổng thể về doanh nghiệp của bạn
Với Mô hình Kinh doanh, bạn có thể thấy tất cả các yếu tố của doanh nghiệp mình có mối quan hệ với nhau như thế nào và thông báo hoặc ảnh hưởng lẫn nhau. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách doanh nghiệp của bạn hoạt động như một hệ thống hoặc hệ sinh thái.

5. Cung cấp cho bạn một tài liệu trung tâm để chia sẻ ra bên ngoài
Sau khi điền vào Business Model Canvas, bạn có thể chia sẻ rộng rãi, nhận phản hồi và thực hiện bất kỳ cập nhật nào cần thiết. Vì cách trình bày trực quan dễ nắm bắt và dễ hiểu, các nhóm, các bên liên quan, cố vấn và đối tác nên thấy khung cảnh tương đối đơn giản và dễ hiểu.

 

Đọc thêm: https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

Categories
Ad Optimization Blogs

Cách Xử Lý Quảng Cáo Chất Lượng Thấp

Không thể tránh khỏi một số yếu tố, nhà xuất bản các trang web hoặc ứng dụng được tích hợp quảng cáo sẽ bắt gặp một quảng cáo trên trang web hoặc trong ứng dụng của họ không đáp ứng được chất lượng quảng cáo như họ mong đợi.

Quảng cáo chất lượng thấp đã xuất hiện kể từ khi ngành quảng cáo trực tuyến bắt đầu vào năm 1994 và chúng có vấn đề vì khiến người dùng tương tác với nội dung quảng cáo không liên quan, không phù hợp hoặc đơn giản là không đáp ứng được ngưỡng mà nhà xuất bản cho là phù hợp cho trang web hoặc ứng dụng của họ.

 

Quảng cáo chất lượng thấp là gì?

Bất kỳ quảng cáo nào gây bất lợi cho trải nghiệm người dùng đều có thể được coi là quảng cáo chất lượng thấp.

Một số ví dụ: quảng cáo bật lên bất ngờ và ép người dùng chuyển hướng bắt buộc mà họ không mong muốn….

Google sẽ không bao giờ hiểu được tính cách của bạn. Nó chỉ là một cái máy. Mọi người thường đấu tranh để hiểu nhau. Vì vậy, đừng coi nó như một “con người”.

Cụ thể là điều gì mà bạn thấy không thể chịu đựng được và đáng ghét? Đó là những từ ngữ mạnh mẽ, vì vậy tôi hy vọng quảng cáo sẽ là một cái gì đó khá sốc. Hãy nhớ rằng những gì bạn cảm thấy sốc, người khác có thể thấy nhàm chán hoặc thậm chí là ủng hộ. Để đưa ra một ví dụ, tôi đã thấy mọi người phản ứng mạnh mẽ với các quảng cáo chính trị khi họ không đồng ý với chính trị đang được thể hiện (nhưng đó chỉ là dân chủ); và ai đó phàn nàn về những quảng cáo lấy ráy tai (công bằng mà nói, những bức ảnh thật kinh tởm).

Quảng cáo chất lượng thấp thường thuộc các loại sau:

  • Quảng cáo không phù hợp: Quảng cáo có thể bị nhà xuất bản hoặc người dùng coi là không liên quan, không phù hợp hoặc kém chất lượng. Ví dụ: quảng cáo không đúng với nội dung trang web hoặc ứng dụng, quảng cáo của đối thủ cạnh tranh hoặc quảng cáo loại bỏ ráy tai.
  • Quảng cáo không trung thực: Quảng cáo lôi kéo sự tương tác với mục đích giả và không đáp ứng kỳ vọng của người dùng. Ví dụ: quảng cáo nhấp chuột hoặc chuyển hướng bắt buộc.

Quảng cáo chất lượng cao sẽ tạo ra các tương tác có ý nghĩa giữa người dùng và doanh nghiệp. Các thuộc tính của một quảng cáo chất lượng cao bao gồm mức độ liên quan, tính an toàn của thương hiệu và đóng góp vào trải nghiệm quảng cáo tích cực tổng thể. Những loại quảng cáo này hoạt động tốt nhất cho cả nhà quảng cáo và nhà xuất bản.

Tại sao quảng cáo chất lượng thấp lại là một vấn đề?

Quảng cáo không phù hợp có thể gây khó chịu cho người dùng và thậm chí khiến họ từ bỏ trang web hoặc ứng dụng của bạn. Cũng như mất doanh thu, tỷ lệ bỏ qua trang hoặc rời bỏ ứng dụng cao có thể ảnh hưởng đến xếp hạng trang của bạn và dẫn đến lưu lượng truy cập ít hơn trong thời gian dài.

Quảng cáo chất lượng thấp không chỉ là vấn đề đối với người dùng internet mà còn đối với toàn bộ ngành công nghệ quảng cáo, vì chúng dẫn đến sự gia tăng số lượng người dùng internet sử dụng trình chặn quảng cáo. Điều này đe dọa tính bền vững của mô hình nội dung ‘miễn phí’ được tài trợ bởi quảng cáo trên internet, vì các nhà xuất bản cần doanh thu quảng cáo để trợ cấp cho việc tạo nội dung của họ để người dùng có thể truy cập miễn phí. Khi nhiều người dùng chuyển sang trình chặn quảng cáo để cải thiện trải nghiệm trực tuyến của họ, thì nhiều nhà xuất bản chuyển sang tường phí và mô hình đăng ký hơn.

Cách tìm quảng cáo chất lượng thấp

Loại bỏ quảng cáo chất lượng thấp sẽ tốt cho trải nghiệm người dùng, điều này cuối cùng sẽ tốt cho tất cả mọi người. Nó có thể khó khăn mặc dù. Trong hệ thống đặt giá thầu thời gian thực (realtime bidding), gần như vô tận các quảng cáo xuất hiện trên các trang web / ứng dụng của chúng ta và chúng ta không phải phê duyệt trước chúng. Rất may, có những chiến lược đơn giản có thể được sử dụng để tạo ra sự khác biệt lớn.

Giám sát nhất quán các quảng cáo đã được phân phối tại chỗ

Đảm bảo rằng bạn tiến hành xem xét thường xuyên các quảng cáo xuất hiện trên trang web / ứng dụng của mình và chặn bất kỳ quảng cáo nào không phù hợp với nội dung hoặc giá trị thương hiệu trang web / ứng dụng của bạn. Trên AdSense, bạn có thể xem xét các quảng cáo đã xuất hiện trên trang web của mình bằng cách điều hướng đến Blocking Control -> Ad Review Centre. Trước tiên, bạn phải kích hoạt Ad Review Centre trên AdSense hoặc AdMob để xem xét các quảng cáo.

Trên Google Ad Manager, bạn có thể xem xét các quảng cáo đã được phân phối tại chỗ bằng cách điều hướng đến Delivery > Creatives > Ad Review Centre. Những công cụ này cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn và cho phép bạn chặn và báo cáo mọi quảng cáo chất lượng thấp.

 

Khi xem xét các quảng cáo mà bạn chưa xem xét trước đó, quảng cáo có thể được ưu tiên trên nội dung nhạy cảm tiềm ẩn hoặc vì quảng cáo được dự đoán sẽ có số lần hiển thị cao trong tương lai.

 

Cố gắng tự tìm quảng cáo

Tùy chọn cuối cùng là cố gắng tự tìm quảng cáo chất lượng thấp bằng cách duyệt qua trang web hoặc ứng dụng của bạn, nhưng điều này có thể giống như mò kim đáy bể. Quảng cáo chất lượng thấp cụ thể có thể không được nhắm mục tiêu đến người dùng như bạn, do đó, bạn có thể không bao giờ bắt gặp quảng cáo.

 

Cách cải thiện chất lượng quảng cáo

Các sáng kiến ​​như Better Ads StandardsAcceptable Ads giúp ngành quảng cáo và xuất bản nội dung hiểu được những loại định dạng quảng cáo mà người dùng làm và không chấp nhận được. Google đã trở thành thành viên của Coalition for Better Ads và bắt đầu lọc ra những trải nghiệm quảng cáo không đáp ứng kỳ vọng của người dùng theo Better Ads Standards trong Chrome vào tháng 7 năm 2019.

Kể từ đó, các nhà xuất bản được khuyến nghị tuân thủ các tiêu chuẩn và loại bỏ bất kỳ trải nghiệm quảng cáo nào không tuân thủ. Nhà xuất bản có thể kiểm tra trải nghiệm quảng cáo không tuân thủ bằng Ad Experience Report trong Google Search Console.

Việc triển khai các Better Ads Standards đã giúp loại bỏ các định dạng quảng cáo chất lượng thấp, nhưng các nhà xuất bản vẫn cần phải cảnh giác với các quảng cáo không trung thực và không hài lòng. Dưới đây là một số cách mà nhà xuất bản có thể cải thiện chất lượng quảng cáo tổng thể của họ:

Quy tắc chặn tại chỗ

Quy tắc chặn trong Google Ad Manager cho phép nhà xuất bản chặn quảng cáo từ các URL của nhà quảng cáo cụ thể, danh mục chung và danh mục nhạy cảm. Điều này cho phép bạn kiểm soát trực tiếp những quảng cáo nào bạn không muốn xuất hiện trên trang web của mình, ngăn không cho các nhà quảng cáo này đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo của bạn. Bạn có thể tìm thấy cài đặt quy tắc chặn trong Google Ad Manager bằng cách điều hướng đến Biện pháp bảo vệ và tạo các biện pháp bảo vệ mới.

Hãy nhớ rằng bạn càng chặn nhiều danh mục, thì các phiên đấu giá của bạn càng ít cạnh tranh, điều này cuối cùng có thể ảnh hưởng đến doanh thu của bạn.

 

Chỉ hoạt động với các mạng quảng cáo và sàn giao dịch quảng cáo có uy tín

Mặc dù không có mạng quảng cáo hoặc sàn giao dịch nào hoàn toàn không có quảng cáo chất lượng thấp, các đối tác nhu cầu có uy tín sẽ có các biện pháp phòng ngừa để giữ cho việc phân phát quảng cáo chất lượng thấp ở mức tối thiểu.

 

Luôn cố gắng duy trì và nâng cao giá trị khoảng không quảng cáo của bạn

Chất lượng của khoảng không quảng cáo (ad inventory) càng cao, tỷ lệ eCPM của bạn càng cao. eCPM cao có thể ngăn các nhà quảng cáo chất lượng thấp đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo của bạn.

Thật không may, quảng cáo chất lượng thấp không phải lúc nào cũng đi kèm với giá thầu thấp, vì vậy phương pháp này không hiệu quả.

Bạn có đang gặp phải những quảng cáo chất lượng thấp xuất hiện trên trang web / ứng dụng của mình không? SEGU làm việc và xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng để giảm thiểu nguy cơ xuất hiện quảng cáo chất lượng thấp trên trang web / ứng dụng nhằm bảo vệ trải nghiệm người dùng.